❈ Markéta Braunerová

Jsem průvodce, pro Váš spokojený život.

Pracuji především jako registrovaná profesionální terapeutka kraniosakrální osteopatie a biodynamiky,  poradkyně pro zdravý životní styl a výživu.

Jsem přesvědčena, že lidské tělo má obrovskou schopnost regenerace a věřím, že vše máme ve svých rukou. 

Když vidím, že žena či muž pochopí, odloží staré a přestane se bát, jsem šťastná. 

Každý den jsem svědkyní zázraků. 

Jsem vděčná, že mohu dělat krásnou práci, která mi dává smysl a mohu předávat své poznatky dál a inspirovat další lidi ke změně života.

V roce 2007 jsem prodělala vážnou nemoc, která mi změnila náhled na život a zdraví.

V té době jsem se začala zajímat o zdravou stravu a propojení těla, stravy a mysli.

Když jsem se uzdravila věděla jsem, že je to dar, a proto jsem se rozhodla pomáhat lidem a udělala si rekvalifikační kurz Ošetřovatel – osobní asistent handicapovaných lidí a začala jsem pracovat v ústavu pro mentálně a tělesně handicapované lidi.

Tady jsem pochopila, co je to bezpodmínečná láska.

Taky jsem si udělala další kurzy jako je Alternativní a augmentativní komunikace a Basální stimulace.

Tato práce mne nesmírně naplňovala, než přišla další nemoc, a to páteře.

Věděla jsem, že tuto práci už nemohu vykonávat, a proto jsem si v roce 2019 udělala rekvalifikační kurz,

Poradce zdravého životního stylu a výživy 

S kraniosakrální terapii jsem se již setkala v roce 2015, kdy jsem měla problémy s bederní páteři toto mi přineslo nesmírnou úlevu.

Tato metoda mě natolik uchvátila, že jsem se přihlásila na roční studium Kraniosakrální osteopatie s prvky biodynamiky ( v rozsahu 300 hodin ) pod vedením lektorky MVDr. Hanky Chocholaté.  https://www.balsamina.cz

Nyní u téže lektorky dělám asistentku ročního výcviku, kde se nadále zdokonaluji.

Více se dozvíte na stránkách kraniosakrální asociace tam jsem vedena jako terapeut profesionál.

Ve své profesní dráze se neustále zaměřuji na rozvoj a prohlubování svých dovedností, abych mohla poskytovat co nejkvalitnější péči pro své klienty. Tato snaha o kontinuální vzdělávání a sebezdokonalování zahrnuje: 

Odborné vzdělávání

  • Kurzy a školení: Pravidelně se účastním specializovaných kurzů a školení, které mi umožňují osvojit si nové techniky a znalosti relevantní pro můj obor.
  • Certifikace: Usiluji o získání certifikací, které potvrzují mou odbornost a schopnosti v konkrétních oblastech.

2. Praktické zkušenosti.

  • Spolupráce s odborníky: Spolupracuji s kolegy a odborníky z oboru, což mi pomáhá rozšířit své dovednosti a sdílet nejlepší praxe.

3. Sledování trendů a inovací

  • Odborná literatura: Čtu odborné knihy, časopisy a články, které mi poskytují přehled o nejnovějších trendech a inovacích v mém oboru.
  • Konference a semináře: Účastním se odborných konferencí a seminářů, kde získávám nové poznatky a inspiraci pro svou práci.